Total 18 Videos found in Category "Bahram Jan"


Title
1 Bahram jan
2 Bahram Jan - Da Ghman Ranga Jini
3 Bahram jan - Khodai de janan pa zarlke mokhbatt rawarey
4 Bahram jan - Lame la tasara ledey naway
5 Bahram jan - Tapey ( Janan de ma janan dai)
6 Bahram jan - Tapey (Janan me musafar)
7 bahram jan - waley pa ma da khabar
8 bahram jan - za lewanai te lawaney
9 Bahram Jan Attan 1/6: Cha karara Shpa da/ta rana ze za pate kegam
10 Bahram Jan Attan 2/6: Wa kuchi kum de kala da
11 bahram Jan Attan 3/6: Zamung de Cham Jinaki maste de
12 Bahram Jan Attan 4/6: Bewafa ye bewafa nor ba zan darana satam
13 Bahram Jan Attan 5/6:Ka nan zam saba ba rasham raka oghala
14 Bahram Jan Attan 6/6: Sherkha da de sanga Pasala okra/Tape
15 Bahram jan Tapey: Mata yadege de janan part 1
16 Bahram jan Tapey: Mata yadege de janan part 2
17 Bahram jan tapey: Warpase da weran part 1
18 Bahram jan tapey: Warpase da weran part 2

Say and share some thing about these videos...