Total 62 Videos found in Category "Baryali Samadi"


Page: 1 2
Title
1 Barayalai Samadi - Da Warroke Zrra De Loy Krra
2 Barayalai Samadi - Tar So Che Me Jwandon We
3 Baryalai Samadi
4 Baryalai Samadi - Abad Usse Laghmana
5 Baryalai Samadi - Bass Da Nora Ma Kawa Tagi Yara
6 Baryalai Samadi - Chargul Da Jiney Wrak Dey
7 Baryalai Samadi - Da Janan Dedan Ta Zama
8 Baryalai Samadi - Da Kabul Zarrgee Takoor Shwe
9 Baryalai Samadi - Dake Pyalee Rawrra Saqi
10 Baryalai Samadi - De Shamlo Watan Ta Rasha
11 Baryalai Samadi - De Toor Orbal Na Me Juda Nakrre
12 Baryalai Samadi - Eshq Leweney Krrama Khkuley Me Janaan
13 Baryalai Samadi - Har Sa Che Kawe Yara Kawa
14 Baryalai Samadi - Jarregam Laka Shama
15 Baryalai Samadi - Ka Me Zrra Trena Sabrege Kho Toba
16 Baryalai Samadi - Kala Ba Pyalee Kala Tasbeeh
17 Baryalai Samadi - Kala Kho Sterge Kala Zrra Kharsawe
18 Baryalai Samadi - Kassam Me Karrey Dey
19 Baryalai Samadi - Kha Yaar Ta Darman Warwalama
20 Baryalai Samadi - Khkulee Tapee
21 Baryalai Samadi - Khkuleya Da Sta Me Ihteram
22 Baryalai Samadi - Khyala Badraga Me Ka Janan Ta Zam
23 Baryalai Samadi - Lag Me Yadawa Kana
24 Baryalai Samadi - Larrala Zarrgiya Bewafa Shwala
25 Baryalai Samadi - Mene De Maghzo Na De Beghamma
26 Baryalai Samadi - Mrama Mrama Za Ta Pa Se Ba Mrama
27 Baryalai Samadi - Nakreeze Gadede Sengar De
28 Baryalai Samadi - No Ma Tsa Karre We.mpg
29 Baryalai Samadi - Pa Maza Maza Kabul Ta Kadde
30 Baryalai Samadi - Pa Speen Marrwand Ba De Sar Kala
31 Baryalai Samadi - Pa Toobho Me Toobha Da
32 Baryalai Samadi - Pa Toro Stergo Zrra Zawrawal
33 Baryalai Samadi - Pukhtoon Janaan
34 Baryalai Samadi - Qurban Sham Dara Noora
35 Baryalai Samadi - Rangoona Warawee
36 Baryalai Samadi - Rubayee
37 Baryalai Samadi - Shinware Mama Walee De Este Da
38 Baryalai Samadi - shna banglie Attan
39 Baryalai Samadi - Speene Spogamy Waya Ashna Ba
40 Baryalai Samadi - Tasu Ba Atann Kawey Masara Sandara Da
41 Baryalai Samadi - Tso Ba Jarrege Che Dardman We
42 Baryalai Samadi - Wro Wro De Guloono De Baraan
43 Baryalai Samadi - Ya Jalalabada Tel Usse Abada
44 Baryalai Samadi - Ya Qurbaann
45 Baryalai Samadi - Ya Raba Da Khkulee De Arzana Ka
46 Baryalai Samadi - Yar Me Wafa Na Kawee
47 Baryalai Samadi - Yaw Khkuley Rana Wrak Dey
48 Baryalai Samadi - Za Afghan Yem Zama Rooh
49 Baryalai Samadi - Zam Zam De Jawargar Sara
50 Baryalai Samadi - Zaree Zaree Halaka

Say and share some thing about these videos...