Total 12 Videos found in Category "Pashto Drama - Polay Kabari"


Title
1 Pashto ComEdy Drama 2011 - ( JahanGir & DuA QuRaiShe ) - POLAY KABARI - Part 5
2 Pashto ComEdy Drama 2011 - ( JahanGir & DuA QuRaiShe ) - POLAY KABARI - Part 1
3 Pashto ComEdy Drama 2011 - ( JahanGir & DuA QuRaiShe ) - POLAY KABARI - Part 10
4 Pashto ComEdy Drama 2011 - ( JahanGir & DuA QuRaiShe ) - POLAY KABARI - Part 11
5 Pashto ComEdy Drama 2011 - ( JahanGir & DuA QuRaiShe ) - POLAY KABARI - Part 12 (LAST)
6 Pashto ComEdy Drama 2011 - ( JahanGir & DuA QuRaiShe ) - POLAY KABARI - Part 2
7 Pashto ComEdy Drama 2011 - ( JahanGir & DuA QuRaiShe ) - POLAY KABARI - Part 3
8 Pashto ComEdy Drama 2011 - ( JahanGir & DuA QuRaiShe ) - POLAY KABARI - Part 4
9 Pashto ComEdy Drama 2011 - ( JahanGir & DuA QuRaiShe ) - POLAY KABARI - Part 6
10 Pashto ComEdy Drama 2011 - ( JahanGir & DuA QuRaiShe ) - POLAY KABARI - Part 7
11 Pashto ComEdy Drama 2011 - ( JahanGir & DuA QuRaiShe ) - POLAY KABARI - Part 8
12 Pashto ComEdy Drama 2011 - ( JahanGir & DuA QuRaiShe ) - POLAY KABARI - Part 9

Say and share some thing about these videos...