Total 122 Videos found in Category "Sardar Ali Takkar"


Page: 1 2 3
Title
1 Sardar Ali Takkar - Starghey Dey Srey
2 Sardar Ali Takkar - Aey Zama Watana De Lalono Khazane
3 Sardar Ali Takkar - Afsoos Dey Afsoos Dey Arman
4 Sardar Ali Takkar - Arzo Me Zrra Ki Pa Salgo Shwa
5 Sardar Ali Takkar - Ay zama watana
6 Sardar Ali Takkar - Be La Ta Na Pa Jwand Ki Stomana Shwam
7 Sardar Ali Takkar - Beltuna Kor dy Ratha Khaya
8 Sardar Ali Takkar - Che Da Khpal Zarrgay Me Rok Sho
9 Sardar Ali Takkar - Che De Khwala Pa Anango
10 Sardar Ali Takkar - Che Ma Wa Ledo De Zrra Pa Stergo
11 Sardar Ali Takkar - Che Masti We Aw Zwani We
12 Sardar Ali Takkar - Che Me Meena Khudai Pa Ta Bande
13 Sardar Ali Takkar - Che Pa Ma Mayenede Za uss Garza
14 Sardar Ali Takkar - Da Bangrro Shrang Razee
15 Sardar Ali Takkar - Da che za zaan lewanay kram (Ghani khan)
16 Sardar Ali Takkar - Da laray laray
17 Sardar Ali Takkar - De Ghani Khan Khkuley Kalaam
18 Sardar Ali Takkar - De Gulo Bagh Ta Rasha De Sro Shunddo
19 Sardar Ali Takkar - De Laree Laree Khalk Raghla
20 Sardar Ali Takkar - De Leeweno De Garzedo De Wakht
21 Sardar Ali Takkar - De Meene Tood Bazaar Me
22 Sardar Ali Takkar - De Yaar Gham Ba Pa Tanha Sara
23 Sardar Ali Takkar - De Yaar Gham Ba Pa Tanha Zrra
24 Sardar Ali Takkar - Delta Qadam Keegda Jiney
25 Sardar Ali Takkar - Droond Dey Ameel
26 Sardar Ali Takkar - Droond Dey Ameel
27 Sardar Ali Takkar - Faramoosh Me Krro Da Sta Pa Meena
28 Sardar Ali Takkar - Geela Me Zaka Wakrra
29 Sardar Ali Takkar - Geela Me Zaka Wakrra Wa Zama
30 Sardar Ali Takkar - Gela me Zaka Okra
31 Sardar Ali Takkar - Gharma de Orre Laka Shpa da Jamee
32 Sardar Ali Takkar - Gooli Chi Sta
33 Sardar Ali Takkar - Goram Ba De Bia Ka De Saba Ra Wakatal
34 Sardar Ali Takkar - Gul Babo Khoob Na Razee
35 Sardar Ali Takkar - Gulan Sterge Sterge De
36 Sardar Ali Takkar - Hai Hai Zama Laila
37 Sardar Ali Takkar - Jorre Tyaree Ka Ma La Khob Razee
38 Sardar Ali Takkar - Jorre Tyaree Krra Mata Khob Razee
39 Sardar Ali Takkar - Ka Sta De Toro Zulfo Sefatkhwan De
40 Sardar Ali Takkar - Kala Kala Uss Hum Dildarey La Zama
41 Sardar Ali Takkar - Kar De Gulo Krra
42 Sardar Ali Takkar - Khaista Narey Narey Wa
43 Sardar Ali Takkar - Khaista Romaal Rawrra De Banaresso
44 Sardar Ali Takkar - Khawro Ki Sta Patt Wajod Dey Moree
45 Sardar Ali Takkar - Khkule Khkule Tana Zaar
46 Sardar Ali Takkar - Khkulee Che Sta La Makha
47 Sardar Ali Takkar - Khkulee Masta Masta Garzee
48 Sardar Ali Takkar - Khkulee Tapee
49 Sardar Ali Takkar - Khkuley Kalaam & Yawa Wraz Yawa Sahraa K
50 Sardar Ali Takkar - Khkuley Nazam & Dase Khwage De Dase Past

Say and share some thing about these videos...